Jak alkoholizm wpływa na Twoje życie

Objawy alkoholizmu

Jak alkoholizm wpływa na Twoje życie?

Alkoholizm (choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu) nie pozostaje bez wpływu na życie i zdrowie osoby uzależnionej oraz jej bliskich, którzy uwikłani zostają w pętlę współuzależnienia. Można powiedzieć, że alkoholizm przyczynia się do zrujnowania życia wszystkich, którzy znajdą się w orbicie tej choroby - alkoholik nie żyje w społecznej próżni i nie może mówić, że pije wyłącznie na własne konto. Nieleczony alkoholizm może doprowadzić nawet do śmierci chorego, a osoby z jego najbliższego otoczenia przez lata, jeśli nie przez całe życie, cierpieć będą na syndrom współuzależnienia zwany też syndromem DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika).

Skutki alkoholizmu - wpływ na rodzinę

Rodzina dotknięta problemem alkoholowym funkcjonuje w stanie permanentnego zagrożenia. Codzienne życie skupia się niemal wyłącznie na "ogarnianiu" pijącego członka rodziny, który całkowicie dezorganizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Współmałżonkowi i dzieciom towarzyszą poczucie zagrożenia, strachu i wstydu, stąd rzadko decydują się na szukanie pomocy na zewnątrz. Przychodzi moment, że problemy alkoholika zaczynają przesłaniać problemy pozostałych członków rodziny. Podczas gdy osoba pijąca skupia się wyłącznie na zaspokajaniu coraz większego głodu alkoholowego, jej najbliżsi przestają się skupiać na własnych problemach zdrowotnych i emocjonalnych, wciąż poszukując sposobu, żeby przemówić alkoholikowi do rozsądku. Nie jest to jednak możliwe - choroba alkoholowa wymaga leczenia farmakologicznego oraz fachowej terapii psychologicznej.

Konsekwencje alkoholizmu - wpływ na zdrowie fizyczne

Alkohol wpływa negatywnie na mózg oraz wszystkie ograny wewnętrzne. Nadużywanie alkoholu, czyli picie niebezpieczne oraz ryzykowne, prowadzi do kłopotów z wątrobą, sercem i całym układem krążenia, nerkami oraz żołądkiem i jelitami. Jeśli pijący cierpi na jakiekolwiek choroby przewlekłe, w tym autoagresywne, alkohol bardzo nasila występujące już objawy i przyczynia się do zaostrzenia wszelkich uciążliwych objawów.

Choroby poalkoholowe

Do najczęściej wspominanych chorób poalkoholowych zalicza się:
- zaburzenia pracy serca, a w dalszej konsekwencji zwała bądź udar,
- stłuszczenie oraz marskość wątroby,
- raka przełyku,
- zapalenie błony śluzowej żołądka oraz wrzody,
- ostre i przewlekłe zapalenie trzustki,
- zaburzenia hormonalne,
- niedokrwistość,
- zaburzenia odporności,
- nowotwory.

Neurologiczne następstwa alkoholizmu

Neurologiczne i psychiczne następstwa alkoholizmu to m.in.:
- Halucynoza alkoholowa - psychoza z omamami słuchowymi - Paranoja alkoholowa (zespół Otella) - niezachwiane przekonaniu o niewierności małżeńskiej, mogące prowadzić do aktów przemocy - Zespół amnestyczny – zespół Korsakowa i encefalopatia Wernickego - głębokie upośledzenie pamięci świeżej, czyli zapamiętywania i przywoływania nowych informacji. - Zespoły otępienne, zaburzenia osobowości i zachowania - odhamowanie, impulsywność, drażliwość lub nieuzasadniona euforia, niedostosowywanie się do norm społecznych oraz infantylne zachowania

Skutki ekonomiczne

Alkoholizm to uzależnienie pochłaniające ogromne kwoty pieniędzy. Osoba uzależniona przepija nie tylko pieniądze zarabiane przez siebie, ale także okrada członków rodziny. W sytuacji bardzo silnego głodu alkoholowego jest w stanie sprzedawać sprzęty domowe albo nawet uciec się do kradzieży alkoholu lub dokonywania czynów zabronionych prawem, żeby tylko zyskać pieniądze na alkohol. Ostatecznie alkoholizm bywa przyczyną utraty pracy oraz wiarygodności i możliwości dalszego zarobkowania. Status ekonomiczny rodziny alkoholika stopniowo się pogarsza. Także budżet państwa traci, jeśli alkoholik odmawia leczenia i terapii - leczenie chorób poalkoholowych jest nieporównanie droższe, niż zapobieganie uzależnieniu i leczenie go na etapie picia szkodliwego i ryzykownego.

Społeczne konsekwencje alkoholizmu

Nie tylko rodzina cierpi na skutek choroby alkoholowej choćby jednego z jej członków. Społeczne skutki alkoholizmu wiążą się ze wszystkim kwestiami omówionymi powyżej. Do najbardziej niepożądanych należą:
- rozpad rodziny i przyczynianie się do powstawania zaburzeń wśród niepijących jej członków - w dalszej perspektywie utrudniają lub uniemożliwiają im one założenie swojej własnej, prawidłowo funkcjonującej podstawowej komórki społecznej oraz wchodzenie w długofalowe dojrzałe związki emocjonalne (patrz: syndrom DDA) - izolacja społeczna - utrata pracy, brak środków na utrzymanie, co może skutkować bezdomnością, wchodzeniem w konflikty z prawem, czy popadaniem w niemożliwe do spłacenia długi

Odwracalne skutki alkoholizmu

Część objawów związanych z nadużywaniem alkoholu może zniknąć samoistnie w ciągu kilku dni lub tygodni, pod warunkiem, że pacjent zaprzestanie picia. Jeśli jednak alkoholik w porę nie podejmie leczenia, odwracalne skutki alkoholizmu zmieniają się w skutki nieodwracalne - przechodzą w stan trwały, chroniczny, a uszkodzenia narządów wewnętrznych lub zmiany w mózgu skutkują niemożnością prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Gwałtowne odstawienie przez osobę uzależnioną alkoholu może wywołać ostry zespół objawów psychicznych i wegetatywnych, czyli alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA). Dlatego warto pamiętać, że choroba alkoholowa zawsze wymaga leczenia i terapii pod okiem doświadczonych specjalistów.

ZADZWOŃ - POMOŻEMY - 24H/7