Płodowy zespół alkoholowy

Płodowy zespół alkoholowy

Płodowy zespół alkoholowy, jakie są jego skutki?

Ciąża nie dla wszystkich kobiet oznacza to samo. Są wśród nich takie, które nawet wtedy nie ograniczają spożywania alkoholu. Konsekwencje takiego postępowania ponoszą nie tyle one same ile ich dzieci. Może wystąpić u nich płodowy zespół alkoholowy. Co to takiego? Jakie daje zespół fas objawy oraz czym skutkuje?

Co to jest płodowy zespół alkoholowy?

To zespół wad, które powstają u dzieci matek spożywających alkohol w trakcie ciąży. Są to zmiany nieodwracalne dotykające zarówno sfery zdrowia fizycznego, jak i psychicznego dzieci. Płodowy zespół alkoholowy pojawia się, ponieważ alkohol znajdujący się we krwi matki dociera do łożyska, gdzie nie ulega dalszemu rozkładowi. Oznacza to w praktyce, jego szkodliwy i bezpośredni wpływ na rdzeń kręgowy, komórki mózgowe, układ nerwowy płodu oraz poważne zakłócenia w jego prawidłowym rozwoju.

Płodowy zespół alkoholowy – objawy

Zespół alkoholowy u dzieci może przybrać mieszankę objawów fizykalnych, jak i tych niewidocznych dla oczu. Do pierwszej grupy symptomów zaliczają się widoczne zmiany w wyglądzie jak na przykład: stosunkowo mała głowa, małe oczy, krótki zadarty nos, bardzo cienka górna warga, zdeformowane palce u nóg i rąk. Drugi typ objawów dotyczy m.in.: wrodzonych wad serca i nerek, rozmiaru mózgu, problemów ze słuchem i wzrokiem. Ponadto zespół fas u dzieci może też objawiać się przez dużo wolniejszy rozwój zarówno fizyczny, jak i intelektualny.

Jakie są skutki płodowego zespołu alkoholowego?

Zespół alkoholowy u dziecka pociąga za sobą głównie opóźnienia w rozwoju umysłowym i intelektualnym. Oznacza to, że dziecko obciążone chorobą będzie miało trudności z przyswajaniem wiedzy oraz prawidłowym przetwarzaniem nabytych informacji. Ponadto dzieci z fas miewają problemy z kontrolowaniem emocji, a także ich wyrażaniem, co zazwyczaj prowadzi do nadpobudliwości i zmienności nastrojów. U dzieci z zespołem fas często pojawiają się również problemy z agresją. Są one również bardziej podatne na wpływ negatywnego środowiska i ulegania szkodliwym bodźcom oraz wzorcom. Choroba alkoholowa u dzieci objawiająca się wczesną inicjacją alkoholową to także jeden z częstych skutków zespołu fas.

Podsumowując: nie istnieje tzw. bezpieczna ilość alkoholu do spożycia w ciąży co oznacza, że płodowy zespół alkoholowy obciążony jest wysokim ryzykiem wystąpienia. Warto o tym pamiętać i na cały ten czas zrezygnować całkowicie ze spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci. Dzięki temu łatwiej zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno dziecka, jak i własne.

ZADZWOŃ - POMOŻEMY - 24H/7