SKUTKI ALKOHOLIZMU

Objawy alkoholizmu

Jakie skutki niesie za sobą alkoholizm?

Uzależnienie od alkoholu ma opłakane skutki:
- psychiczne i fizyczne schorzenia u pijących i ich otoczenia,
- demoralizacja dzieci i młodzieży skutkująca poważnymi problemami wychowawczymi, a także nieposzanowanie zasad prawa skutkujące - wzrostem liczby przestępstw i wykroczeń, zjawiska typu narkomania, próby samobójcze czy samobójstwa,
- powszechne i postępujące zjawisko rozpadu życia rodzinnego, zakłócenia w kontaktach w obrębie środowisk sąsiedzkich i zawodowych.

kroplówka

Sztandarowymi przykładami chorób związanych z piciem są:

- marskość wątroby,
- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
- ostre zapalenie trzustki,
- równie często spotykane są problemy związane z układem krążenia, takie jak powiększenie i niewydolność serca (stłuszczenie mięśnia sercowego), czy też z układem oddechowym (obniżona odporność na zakażenia wirusowe) np. zapalenie płuc,
- zmiany neurologiczne i osobowościowe.

detoks alkoholowy

Alkohol, a szczególnie wódka, działa przede wszystkim na silnie unaczynione organy wewnętrzne, do których przedostaje się wraz z krwią. Najwięcej szkód czyni on jednak w obrębie układu nerwowego.

Alkoholizm powoduje zazwyczaj konflikty w rodzinie. Przez nadmierne picie nawet jednego członka rodziny ucierpieć mogą szczególnie dzieci. Stałe odsuwanie najbliższych prowadzić może do rozwiązania małżeństwa, a także utraty praw do dziecka.

Jeżeli chodzi o ekonomiczne następstwa alkoholizmu (zarówno dzieci jak i dorosłych), są to m.in.
- koszty utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego (liczne bójki oraz rozboje),
- wypadki powodowane przez uzależnionych i nietrzeźwych (szczególnie drogowe),
- wyłączenie osób pijących z uczestniczenia w życiu zawodowym (utrata stanowiska).

Wątroba reguluje metabolizm, odtruwa organizm, neutralizuje toksyny. Zadbaj o nią.

W pakiecie detoxowym taniej!

ZADZWOŃ - POMOŻEMY - 24H/7