Wsparcie rodziny

Wsparcie rodziny w leczeniu

Wsparcie rodziny w leczeniu alkoholizmu

Walka z uzależnieniem od alkoholu wymaga dużego samozaparcia, chęci do zmiany swojego życia i swoich zachowań. Bycie samotnym w wychodzeniu z uzależnienia może ją utrudnić, a brak wsparcia rodziny lub przyjaciół może przyczynić się do porażki. Dlatego warto wiedzieć, jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć oraz jak zmotywować alkoholika do leczenia, gdy traci on silną wolę i zanosi się na to, że poniesie porażkę.

Rodzina alkoholika - rola w leczeniu uzależnienia

Każdemu w trudnych momentach życiowych przydaje się stabilizacja i wsparcie najbliższych. Alkoholik w trakcie terapii zmienia swoje zachowania dotyczące radzenia sobie w trudnych momentach, ale nierzadko też czuje się odrzucony przez bliskich, co obniża jego psychiczną odporność. Podczas wychodzenia z alkoholizmu bardzo ważna jest pomoc specjalistów, takich jak psycholog, psychiatra, terapeuta uzależnień, lekarz i właśnie członków rodziny. A rodzina, w przeciwieństwie do osób pracujących z alkoholikami, nie zawsze ma świadomość, jak się zachować.

Często jest także obciążona skutkami picia bliskiej osoby, psychicznymi, ale i materialnymi. Krewni borykają się z własnymi traumami i ze zjawiskiem współuzależnienia. Najbliżsi alkoholika muszą okazać zrozumienie, cierpliwość, docenić okres, kiedy alkoholikowi udało się wytrwać w abstynencji, ale i stawiać mu wymagania, któremu może on sprostać. Jednocześnie warto pamiętać, że rodzinie często trudno wykazywać zrozumienie i pozbyć się złości wobec członka rodziny, który miał tak ogromny i nierzadko negatywny wpływ na ich życie.

Współuzależnienie

Najbliżsi alkoholika często określani są mianem współuzależnionych. Nawet jeśli sami nie piją, ich życie także zamienia się w koszmar. Jakie są główne cechy współuzależnienia?

 • • Członkowie rodziny przejmują odpowiedzialność za picie bliskiej sobie osoby.
 • • Przejmują obowiązki i role osoby uzależnionej.
 • • Ponoszą konsekwencje picia osoby z rodziny.
 • • Nadmiernie kontrolują zachowania alkoholika.
 • • Ukrywają problem picia przed otoczeniem.
 • • Rezygnują z własnych potrzeb.
 • • Izolują się od społeczeństwa.
 • • Swoją sytuację zaczynają akceptować, co sprawia, że coraz gorzej funkcjonują w społeczeństwie i nie walczą o siebie.
Kiedy alkoholik podejmie decyzję o leczeniu, z czasem sytuacja w rodzinie ulega poprawie. Nie oznacza to, że współuzależnieni nie potrzebują wsparcia i zrozumienia.

Jak pomóc osobie współuzależnionej?

Jeśli rodzina ma być wsparciem dla alkoholika, sama musi funkcjonować prawidłowo i dawać sobie radę w trudnej sytuacji. Dlatego warto, by wszyscy współuzależnieni wiedzieli, że powinni:

 • • Wprost mówić o problemie picia tak jak o każdej innej chorobie.
 • • Oczekiwać podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną.
 • • Unikać brania konsekwencji nałogu na siebie.
 • • Zgłosić się po pomoc do odpowiednich specjalistów także wtedy, kiedy osoba uzależniona sama nie chce podjąć leczenia.
 • • Wzywać policję, jeśli ma do czynienia z agresywnymi zachowaniami osoby uzależnionej.
 • • Konsekwentnie wymagać od osoby uzależnionej podjęcia leczenia alkoholizmu.
 • • Mówić osobie uzależnionej o skutkach nałogu odczuwanych przez wszystkich bliskich.

Pomoc rodziny w leczeniu alkoholizmu

Najbliższa rodzina alkoholika, kiedy sama jest świadoma swojego współuzależnienia i objęta pomocą, może go wesprzeć na tyle, że podejmie on decyzję o rozpoczęciu terapii. Rodzina powinna:

 • • Umożliwić osobie uzależnionej skorzystanie z terapii.
 • • Zdobyć wiedzę na temat choroby i przygotować się na różne trudne zachowania osoby uzależnionej oraz nawroty choroby.
 • • Przestrzegać zaleceń specjalistów.
 • • Korzystać z pomocy terapeutów i zajęć dla osób współuzależnionych.

ZADZWOŃ - POMOŻEMY - 24H/7