Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!

alkohol

Alkohol to nie tylko zniszczona wątroba!

Alkoholizm to inaczej uzależnienie od alkoholu. Niestety to jedna z najpoważniejszych chorób współczesnego świata, obok uzależnienia od narkotyków i papierosów. Rozwija się ona bardzo powoli, z czasem postępuje i niesie ze sobą wiele nieprzyjemnych konsekwencji. Wielu osobom alkoholizm kojarzy się przede wszystkim z utratą zdrowia, czy zniszczoną wątrobą. Jednak skutki choroby alkoholowej są dużo bardziej poważne, to m.in. problemy zdrowotne, rodzinne, finansowe, a także problemy związane z pracą, a często również popadanie w konflikt z prawem.

Skutki długotrwałego picia alkoholu

Początki choroby alkoholowej wydają się bardzo niewinne. Osoby cierpiące na alkoholizm w pierwszej fazie sięgają po wyroby wysokoprocentowe, aby się zrelaksować, zapomnieć o ciężkim dniu, czy problemach. Jednak w krótkim czasie okazuje się, że nie są w stanie już funkcjonować bez "zaglądania do kieliszka". Niestety konsekwencje alkoholizmu i skutki długotrwałego picia alkoholu z każdym, kolejnym dniem są coraz bardziej poważne. Zaliczamy do nich problemy zdrowotne, które zagrażają zdrowiu i życiu osoby uzależnionej. Co więcej, dochodzą do tego problemy w pracy i kłopoty rodzinne. W wielu przypadkach oddziaływują i wpływają one na najbliższych członków rodziny.

Alkoholizm - skutki fizyczne i psychiczne

Do najczęstszych skutków fizycznych, czyli inaczej mówiąc zdrowotnych skutków alkoholizmu należy marskość wątroby, choroba wrzodowa żołądka oraz dwunastnicy. Warto również wspomnieć o przewlekłym zapaleniu trzustki, cukrzycy, nowotworach, zaburzeniach rytmu serca, wzroście ciśnienia tętniczego, udarze mózgu, wylewie, nieprawidłowym krzepnięciu krwi, drgawkach i drżeniu całego ciała.

Alkoholicy mają również ogromne trudności, aby utrzymać poprawne stosunki rodzinne oraz kontakty społeczne. W bardzo zaawansowanej już fazie choroby alkoholowej dochodzą problemy natury psychicznej, czyli problemy z pamięcią, a także psychozy alkoholowe, depresja, omamy, próby samobójcze, czy samobójstwa.

Społeczne skutki alkoholizmu

Uzależnienie od alkoholu wiąże się również ze społecznymi skutkami alkoholizmu, choć przez długi czas osoby uzależnione nie zdają sobie z tego sprawy. Mało tego, całkowicie bagatelizują wszelkie o tym świadczące symptomy. Co należy rozumieć pod pojęciem społeczne skutki alkoholizmu? Wszystko, to co przekłada się i ma bezpośredni wpływ na życie innych osób z otoczenia osoby mającej problem z nadmiernym spożywaniem alkoholu.

Do społecznych skutków alkoholizmu zalicza się, m.in. zaniedbywanie rodziny, brak kontroli nad wychowaniem i edukacją dzieci oraz brak zainteresowania utrzymaniem dobrych relacji z partnerem. Ponadto zerwanie więzi rodzinnych i przyjacielskich, a przy tym wzrost agresji wobec najbliższego otoczenia.

Do tej grupy należą również problemy w pracy, spóźnianie się, niewywiązywanie się ze swoich obowiązków, częste nieobecności w miejscu pracy, większe ryzyko wypadku w pracy, a bardzo często w konsekwencji wcześniej wspomnianych zachowań, utrata pracy.

Problemy alkoholika - rodzinne, finansowe

Niestety wraz z uzależnieniem się od alkoholu, problemy alkoholika się nawarstwiają i coraz większą grupę osób zaczynają one dotykać. Konsekwencjami alkoholizmu są w dużej mierze problemy rodzinne - z partnerem, dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi. Osoba nie potrafiąca uniknąć picia wyrobów wysokoprocentowych, odsuwa się od bliskich mu osób, zamyka w swoim własnym małym świecie i nikogo do siebie nie dopuszcza. Zaczyna być obojętna na wszelkie sprawy rodzinne, nie interesuje się, co dzieje się w życiu jego najbliższych. Co więcej, po spożyciu dużej ilości alkoholu bardzo często alkoholik staje się pobudzony, agresywny i wszczyna kłótnie. To z kolei przekłada się na nerwowość bliskich oraz ma bezpośredni wpływ na rozpad rodziny, problemy osobiste i zawodowe członków rodzin.

W tym miejscu nie sposób wspomnieć, że nadużywanie alkoholu wiąże się również z dużymi nakładami finansowymi. Alkohol kosztuje. Osoby od niego uzależnione często rezygnują z zakupu żywności, nie regulują rachunków, aby tylko mieć środki finansowe na jego zakup. Ponadto dochodzi do sytuacji, kiedy pożyczają pieniądze od znajomych, aby tylko móc kupić alkohol. Jeśli do tego dojdzie jeszcze utrata stałej pracy, to problemy finansowe jeszcze bardziej się pogłębiają. Alkoholik zaczyna popadać w błędne koło, z którego trudno mu wyjść bez specjalistycznej i fachowej pomocy.

Choroba alkoholowa

Chorobą alkoholową określa się już stan, kiedy osoba uzależniona nie jest w stanie zapanować nad ilością spożywanego codziennie alkoholu. Tak naprawdę jest to już ostatni z etapów długotrwałego jego nadużywania. Istotne jest, aby w odpowiednim momencie wyciągnąć do takich osób pomocną dłoń. Istnieje wiele możliwości, aby pomóc wyjść takiej osobie z nałogu.

Jedną z nich jest zapisanie alkoholika na terapię grupową, bądź też indywidualną, podczas której otwarcie osoba uzależniona będzie mogła porozmawiać o swoich problemach. Kolejną formą leczenia jest odtrucie alkoholowe. Jednak taki detoks należy przeprowadzić w odpowiednim ośrodku, specjalizującym się w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu. Można skorzystać również z leczenia w publicznych lub niepublicznych ośrodkach terapii uzależnień. Warto dodać, że chorobę alkoholową można leczyć przy wsparciu leków, odpowiednio dobranych przez specjalistów.

Możliwości jest naprawdę wiele. Należy pamiętać, że przy odpowiedniej pomocy można zapanować i uporać się z chorobą alkoholową, a dzięki temu otrzymać drugie życie, życie w trzeźwości! Najważniejsze, aby zrobić ten pierwszy, najtrudniejszy krok.

ZADZWOŃ - POMOŻEMY - 24H/7